Sáng tác của F. Rabelais và nền văn hóa dân gian trung cổ và phục hưng – Phần 1: Thế nào là văn hóa trào tiếu dân gian?

Lời giới thiệu của Tạp chí Văn hóa Nghệ An: Tác giả cuốn này, Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) là một trong những nhà nghiên cứu văn học xuất sắc nhất của Đọc tiếp

Posted On :