Mạng lưới Nghiệp đoàn (Unions Network) là một trang thông tin phục vụ người lao động Việt Nam. Độc giả có thể tìm thấy thông tin hữu ích và thú vị trong:

♫ Chuyên mục “Tư vấn pháp luật”

♫ Chuyên mục văn hóa, lịch sử, lối sống mang tên “Nguồn cảm hứng”

♫ Chuyên mục giải trí “Giờ thứ 9”

Chúng tôi hoan nghênh việc hình thành các công đoàn độc lập và trách nhiệm, sẵn sàng đối thoại, thương lượng trên nền tảng sự thật và tri thức, để góp phần điều chỉnh quan hệ lao động, quan hệ xã hội ở Việt Nam.

Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ unionsnetwork@gmail.com hoặc fanpage Mạng lưới Nghiệp đoàn.

Hits: 1245