1. Đặt vấn đề

Từ xưa đến nay, nhu cầu được giao tiếp, thấu hiểu lẫn nhau của con người đã là một loại nhu cầu thiết yếu không thể phủ nhận. Do đó, sự xuất hiện của những người phiên dịch, biên dịch đã giúp cho nhu cầu đó trở nên dễ dàng hơn. Dần dần, biên-phiên dịch trở thành một nghề nghiệp quan trọng, không chỉ trong việc giao tiếp của chúng ta, mà trong những công việc mang tính chuyên sâu, chuyên môn cao, là cầu nối cho việc mở cửa thế giới, kết nối toàn cầu.

Ngày nay, số lượng người làm nghề biên-phiên dịch ở Việt Nam không hề nhỏ. Hàng năm, có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp từ các trường đào tạo ngoại ngữ và lựa chọn biên-phiên dịch làm nghề nghiệp chính hoặc nghề tay trái của mình. Hầu hết trong số đó chọn làm biên-phiên dịch theo hình thức freelancer (làm tự do, nhận việc từ nhiều dự án, công ty khác nhau) thay vì làm in-house (làm tại văn phòng) như các công việc khác. Nhưng cũng chính vì vậy mà tình trạng người làm biên-phiên dịch bị các chủ dự án, doanh nghiệp “bùng” tiền thù lao hoặc trả một mức thù lao không xứng đáng, thiếu minh bạch cũng diễn ra rất nhiều.

Trong khuôn khổ của dự án này, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo lập được một hệ thống ghi nhận, lưu trữ sai phạm của người thuê dịch dựa trên các bằng chứng, từ đó, giúp người làm nghề biên-phiên dịch có một môi trường làm việc minh bạch, công bằng, và được bảo vệ.

 

2. Đối tượng thụ hưởng của dự án

_ Người làm biên-phiên dịch dưới hình thức freelancer.

_ Người làm biên-phiên dịch tại các công ty, tổ chức dịch thuật.

 

3. Mục tiêu của dự án

 

3.1. Mục tiêu ngắn hạn

_ Tạo một hệ thống cho phép người biên-phiên dịch tự cung cấp, lưu trữ các bằng chứng về vi phạm của người thuê dịch; cho phép báo chí và các NGOs hỗ trợ giải quyết tranh chấp dựa trên những bằng chứng vừa nêu; và cho phép cộng đồng hành nghề biên-phiên dịch nhận diện, để gây áp lực hoặc tẩy chay, những người thuê dịch thường xuyên có sai phạm hoặc tranh chấp.

 

3.2. Mục tiêu dài hạn

_ Giúp người biên-phiên dịch nhận thức rõ về các quyền lợi của họ khi làm nghề biên-phiên dịch và trách nhiệm mà người thuê dịch phải hoàn thành, cũng như những chế tài nếu như bên thuê dịch không hoàn thành các trách nhiệm của mình;

_ Vận động các cá nhân, tổ chức có liên quan trong xã hội quan tâm và cùng chung tay giải quyết vấn đề (NGOs, CSOs, các cơ quan nhà nước, các đơn vị báo chí, truyền thông, người làm nghề biên-phiên dịch và người thuê dịch, v.v.);

_ Phát triển các công đoàn cơ sở của người hành nghề biên-phiên dịch, dựa trên những nhóm tương trợ sẵn có của họ.

 

4. Phác thảo các hoạt động của dự án

 

4.1. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ sai phạm của người thuê dịch dựa trên các bằng chứng

_ Sử dụng Phiếu phản ánh vi phạm như một công cụ để người dịch phản ánh và cung cấp các bằng chứng về sai phạm của người thuê dịch mà họ có được.

_ Những người có thể tiếp cận hệ thống này bao gồm: người dịch, các NGO tư vấn pháp luật cho người dịch, phóng viên, Sở Lao động, và Cộng đồng Biên – Phiên dịch.

_ Xây dựng báo cáo thường niên về những người thuê dịch có quan hệ căng thẳng với người dịch.

_ Xây dựng mạng lưới quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan: người dịch, người thuê dịch, báo chí, NGOs, Sở Lao động, cộng đồng biên-phiên dịch, các nhóm đòi tiền độc lập.

 

4.2. Xây dựng các hợp đồng mẫu giữa người dịch và người thuê dịch

Hợp đồng căn cứ pháp lý quan trọng trong bất cứ quan hệ dân sự nào, do đó, giữa người dịch và người thuê dịch cũng không thể thiếu căn cứ này, hợp đồng sẽ là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoặc sau quá trình người dịch làm việc với người thuê dịch. Tuy nhiên, rất nhiều đơn vị thuê dịch hiện nay từ chối hoặc cố tình không thành lập hợp đồng, và bản thân người dịch cũng không có đủ chuyên môn hay kiến thức để soạn được hợp đồng với người thuê dịch. Do đó, cần có những bản hợp đồng mẫu để giúp cho người dịch có thể dễ dàng soạn thảo các hợp đồng với người thuê dịch, và đây cũng sẽ là tiêu chuẩn mềm để người thuê dịch có thể dựa vào đó mà soạn thảo các hợp đồng minh bạch và cộng bằng cho người dịch.

 

4.3. Xây dựng sổ tay hướng dẫn người dịch cách thức tự bảo vệ quyền, quyền lợi của mình

_ Soạn thảo và thiết kế sổ tay hướng dẫn về các điều khoản, quy định cơ bản của pháp luật về hợp đồng dân sự, giao dịch dân sự, và những quy định liên quan đến biên-phiên dịch;

_ Sổ tay cũng sẽ bao gồm thông tin của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ cho người thuê dịch trong những trường hợp cần thiết.

 

4.4. Kết nối người dịch với những dịch vụ tư vấn pháp luật cho người lao động

Liên kết, kết nối với các tổ chức, cá nhân có quan tâm và chuyên môn để hỗ trợ tư vấn pháp luật cho người dịch trong các tranh chấp về pháp lý.

 

4.5. Hướng dẫn người hành nghề biên-phiên dịch xây dựng công đoàn cơ sở

Phấn đấu để sau khi Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 có hiệu lực, luật sư và công đoàn của cộng đồng người dịch sẽ hiện diện tích cực trong các vụ tranh chấp lao động.

Hits: 18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *