Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 3: Những gì bạn cần biết về chứng cứ – Kỳ 1: Giá trị chứng minh (probative value) của chứng cứ

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :

Sáng tác của F. Rabelais và nền văn hóa dân gian trung cổ và phục hưng – Phần 1: Thế nào là văn hóa trào tiếu dân gian?

Lời giới thiệu của Tạp chí Văn hóa Nghệ An: Tác giả cuốn này, Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) là một trong những nhà nghiên cứu văn học xuất sắc nhất của Đọc tiếp

Posted On :