Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 3: Những gì bạn cần biết về chứng cứ – Kỳ 2: Chứng cứ buộc tội, chứng cứ ngoại phạm và chứng cứ chứng thực

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :