Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 3: Những gì bạn cần biết về chứng cứ – Kỳ 1: Giá trị chứng minh (probative value) của chứng cứ

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :