Một nền Báo chí Tự do & Có Trách nhiệm (A Free & Respondsible Press) – Chương 4: Hoạt động báo chí trong thực tế – Phần 1: Tin sốt dẻo, tính giật gân & áp lực từ độc giả

Unions Network: Năm 1947, sau quá trình nghiên cứu kéo dài 4 năm, Ủy ban Tự do Báo chí Mỹ đã công bố bản báo cáo mang tên “Một nền Đọc tiếp

Posted On :

Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 2: Một số khái niệm cơ bản – Kỳ 7: Nhiệm vụ điều tra và sử dụng quyền tùy nghi hành động

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :

Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 2: Một số khái niệm cơ bản – Kỳ 5: Hành vi phạm tội (actus reus) và Ý định phạm tội (mens rea)

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :