Bạn đọc có email tienthux@xx hỏi:

Công ty tôi có người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động này bị tai nạn lao động mà lỗi hoàn toàn thuộc về họ thì công ty cần phải thanh toán các chi phí gì?

 

Luật gia Đỗ Thị Hoa, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.

Căn cứ quy định nêu trên, công ty bạn phải trả cho người lao động đó khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động 5% trở lên  do tai nạn lao động thì được nhận bồi thường theo quy định tại Khoản 3 Điều 145 Bộ luật Lao động đã trích dẫn. Đối với trường hợp tại nạn hoàn toàn do lỗi của người lao động thì mức bồi thường là 40% mức bồi thường được quy định tại Khoản 3.

Nguồn: Báo Lao Động

Hits: 39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *