Theo sổ tay “Quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường” của Trung tâm Phát triển Quan hệ Lao động (CIRD), thì trong trường hợp khâu hòa giải và trọng tài thất bại, công đoàn có thể tổ chức đình công theo trình tự hợp pháp sau:

 

* Đọc thêm:

Sáu thiết chế để điều chỉnh quan hệ lao động: Đại diện, Trung gian hòa giải, Trọng tài, Tòa án, Tham vấn và Nhà nước

Nguồn: CIRD

Hits: 53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *