Trình tự giải quyết tranh chấp lao động trước khi khởi kiện hoặc đình công

Theo sổ tay “Quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường” của Trung tâm Phát triển Quan hệ Lao động (CIRD), thì các bên liên quan có thể giải quyết tranh chấp lao động theo quy trình hợp pháp sau:

 

1. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động về quyền

 

2. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

* Đọc thêm:

Sáu thiết chế để điều chỉnh quan hệ lao động: Đại diện, Trung gian hòa giải, Trọng tài, Tòa án, Tham vấn và Nhà nước

Nguồn: CIRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *